“Şəmkir-Aqropark” MMC “Agro Food Investments” MMC-nin bir hissəsidir.

+ 99422 305 37 37

+ 99412 585 24 05

Biz həftə içi saat 9:00-dan 18:00-a kimi işləyirik.

Layihələr

LAYİHƏLƏR

1. Ä°ntensiv meyvÉ™ baÄŸları
2. Åžitilçilik vÉ™ tingçilik


1. İntensiv meyvə bağları
Ərazi: 274 ha
MÉ™qsÉ™d: - ÖlkÉ™daxili vÉ™ xarici artan tÉ™lÉ™batın ödÉ™nilmÉ™si
- ƏnÉ™nÉ™vi meyvÉ™çilik metodlarından intensiv baÄŸçılığa keçÉ™rÉ™k yüksÉ™k mÉ™hsuldarlıq É™ldÉ™ edilmÉ™si
- Ä°stehlakçının keyfiyyÉ™tli vÉ™ sÉ™rfÉ™li mÉ™hsullar ilÉ™ tÉ™min edilmÉ™si

2. Åžitilçilik vÉ™ tingçilik
SÉ™bÉ™b: - ÖlkÉ™dÉ™ illik orta hesabla 6000 ha baÄŸ salındığı üçün 3.000.000 É™dÉ™d ting vÉ™ calaqaltı ehtiyacı var.
- Regionda fÉ™aliyyÉ™t göstÉ™rÉ™n 2000 ha istixana tÉ™sÉ™rrüfatları üçün illik 48.000.000 ÅŸitil tÉ™lÉ™b olunur.
MÉ™qsÉ™d: - ÖlkÉ™ É™razisindÉ™ salınan meyvÉ™ baÄŸları vÉ™ istixanaların ÅŸitil, ting vÉ™ calaqaltı tÉ™lÉ™batını yerli istehsal hesabına tÉ™min etmÉ™k
- İdxaldan asılılığı ləğv etmək
- ÖlkÉ™dÉ™n valyuta axınının qarşısını almaq
- Åžitil vÉ™ Ting xÉ™rclÉ™rini aÅŸağı salaraq intensiv meyvÉ™ baÄŸçılığının inkiÅŸafına töhvÉ™ vermÉ™k