“Şəmkir-Aqropark” MMC “Agro Food Investments” MMC-nin bir hissəsidir.

+ 99422 305 37 37

+ 99412 585 24 05

Biz həftə içi saat 9:00-dan 18:00-a kimi işləyirik.

Aqropark

“ŞƏMKİR AQROPARK” MMC

“Şəmkir Aqropark” MMC CÉ™nubi Qafqazda ilk "Aqropark" formatlı kÉ™nd tÉ™sÉ™rrüfatı layihÉ™sidir. AzÉ™rbaycan Respublikasının Prezidenti Ä°lham Əliyev cÉ™nablarının 16 aprel 2014-cü il tarixli, "Aqrar sahÉ™dÉ™ idarÉ™etmÉ™nin tÉ™kmilləşdirilmÉ™si vÉ™ institusional islahatların sürÉ™tlÉ™ndirilmÉ™si ilÉ™ baÄŸlı tÉ™dbirlÉ™r haqqında AzÉ™rbaycan Respublikası Prezidentinin FÉ™rmanı"ndan irÉ™li gÉ™lÉ™n aqroparkların yaradılması ilÉ™ baÄŸlı göstÉ™riÅŸÉ™ É™sasÉ™n 15.11.2014 tarixindÉ™ ölkÉ™ baÅŸçısının Şəmkir ÅŸÉ™hÉ™rinÉ™ sÉ™fÉ™ri zamanı Şəmkir Aqropark logistika mÉ™rkÉ™zinin tÉ™mÉ™li qoyulmuÅŸdur. TÉ™mÉ™li 2014-cü ildÉ™ AzÉ™rbaycan Respublikasının Prezidenti Ä°lham Əliyevin iÅŸtirakı ilÉ™ qoyulan “Şəmkir Aqroparkı”nın Logistika MÉ™rkÉ™zinin 20.08.2017-ci ildÉ™ açılışı olub. 

Kompleks beynÉ™lxalq formatda fÉ™aliyyÉ™t göstÉ™rmÉ™k üçün nÉ™zÉ™rdÉ™ tutulmuÅŸ biznes layihÉ™sidir. Şəmkir Aqroparkın fÉ™aliyyÉ™ti müasir istehsal, logistika vÉ™ satış texnologiyalarına É™saslanır
Aqroparkın yaradılması ölkÉ™nin ixrac hÉ™cminin artırılmasında vÉ™ coÄŸrafiyasının geniÅŸlÉ™ndirilmÉ™sindÉ™, milli brendlÉ™rin yaradılmasında, kiçik vÉ™ orta fermerlÉ™rin innovativ qabiliyyÉ™tinin artırılmasında, intensiv metodların geniÅŸ tÉ™tbiqindÉ™, kÉ™nd tÉ™sÉ™rrüfatı sahÉ™sindÉ™ É™laqÉ™lÉ™ndirilmiÅŸ vahid sistemin, elÉ™cÉ™ dÉ™ istehsalçı, emalçı vÉ™ istehlakçı arasında inteqrasiya münasibÉ™tlÉ™rinin formalaÅŸmasında, yüksÉ™k mÉ™hsuldarlığın É™ldÉ™ olunmasında, aqrar sahÉ™dÉ™ ixtisaslı kadrların hazırlanmasında vÉ™ yeni iÅŸ yerlÉ™rinin yaradılmasında É™hÉ™miyyÉ™tli rol oynayacaqdır. Eyni zamanda Aqropark kiçik fÉ™rdi istehsalçı sÉ™viyyÉ™sindÉ™n geniÅŸ miqyaslı aqrar sÉ™naye istehsalına keçidin vÉ™ xarici bazarlara stabil vÉ™ etibarlı çıxışın tÉ™min edilmÉ™sinÉ™ ÅŸÉ™rait yaradacaq, innovativ texnologiyaların, hÉ™mçinin vahid standartların tÉ™tbiqi vÉ™ son mÉ™hsulda davamlı keyfiyyÉ™tin É™ldÉ™ edilmÉ™sini ÅŸÉ™rtlÉ™ndirÉ™cÉ™kdir.
Aqroparkın ümumi É™razisi 604 hektar təşkil edir. Aqroparkda 1-ci mÉ™rhÉ™lÉ™ üzrÉ™ nÉ™zÉ™rdÉ™ tutulan iÅŸlÉ™r artıq yekunlaÅŸmışdır. BelÉ™ ki, tutumu 24 min ton olan Logistik MÉ™rkÉ™z, Bir PÉ™ncÉ™rÉ™ Kompleksi, TIR parkı, avtodayanacaq, helikopter meydançası vÉ™ laboratoriya yaradılmışdır.