“Şəmkir-Aqropark” MMC “Agro Food Investments” MMC-nin bir hissəsidir.

+ 99422 305 37 37

+ 99412 585 24 05

Biz həftə içi saat 9:00-dan 18:00-a kimi işləyirik.

Soyuducu kameralar

Ümumi hÉ™cmi 24.000 ton 71 É™dÉ™d ULO tipli soyuducu saxlama kameraları
ULO tipli saxlama kameralarına giriÅŸ yalnız oksigen balonlarından istifadÉ™ edilÉ™rÉ™k mümkündür.
Bu texnologiya vasitÉ™silÉ™ bütün növ mÉ™hsullar uzunmüddÉ™tli atmosferi tÉ™nzimlÉ™nmiÅŸ kameralarda saxlanılır.
Soyutma sistemi. Bu sistem vasitəsilə kameralar soyuq hava ilə təmin olunur.

Absorber (karbon uducu)
Avadanlıq havanı sorur, filtrdÉ™n keçirib tÉ™mizlÉ™nmiÅŸ havanı geri qaytarır.
Bu avadanlığın iÅŸlÉ™mÉ™ intensivliyi, otağın böyüklüyü, mÉ™hsulun tÉ™nÉ™ffüs sürÉ™ti vÉ™ karbon qazı sÉ™viyyÉ™sinÉ™ uyÄŸun olaraq müÉ™yyÉ™nləşdirilir.


Deoxil Sistemi

Etilen meyvÉ™nin böyüyüb inkiÅŸaf etdiyi müddÉ™tdÉ™ ifraz olunan bir qazdır, meyvÉ™nin yetiÅŸmÉ™sindÉ™ É™n É™hÉ™miyyÉ™tli faktorlardan biridir.
MÉ™hsulların ifraz etdiyi bu qazın mühitdÉ™n uzaqlaÅŸdırılmasını tÉ™min etmÉ™k üçün DeoxildÉ™n istifadÉ™ olunur.
Bu sistem vasitÉ™silÉ™ Xurmanın ağız büzücülük xüsusiyyÉ™tini aradan qaldırmaq mümkündür.


Məhsulların Şoklanması
GilÉ™meyvÉ™lÉ™rin ÅŸoklanması onların daha uzunmüddÉ™tli saxlanmasını tÉ™min edir.
Şoklama prosesi +0.5 C˚ dərəcəli suda 45 dəqiqə ərzində davam edir.
Məhsullar şoklama edildikdən dərhal sonra soyuducu anbarlara yerləşdirilir


Avadanlıqların uzaqdan idarə olunması
Soyuducu kameraların fəaliyyəti uzaqdan idarə olunma sistemi vasitəsilə tənzimlənir.
Bu sistem vasitəsilə kameralarda 24 saat ərzində oksigenin və karbonun miqdarına nəzarət olunur.
Havalandırma, nəmlilik dərəcəsi və temperatur bu sistemdən idarə olunur.