“Şəmkir-Aqropark” MMC “Agro Food Investments” MMC-nin bir hissəsidir.

+ 99422 305 37 37

+ 99412 585 24 05

Biz həftə içi saat 9:00-dan 18:00-a kimi işləyirik.

Laboratoriya

Laboratoriya

Laboratoriya

Sentyabr 30, 2017

Laboratoriyamız yüksÉ™k standartlara vÉ™ É™n yeni texnologiyalara sahibdir, dÉ™qiqlik dÉ™rÉ™cÉ™si 91-93% olaraq müÉ™yyÉ™n edilmiÅŸdir. Laboratoriyamız Ankara Universiteti KOSGEB Texnologiya - lnkiÅŸaf MÉ™rkÉ™zinin dÉ™stÉ™yi ilÉ™ Ankara Universiteti Əkinçilik FakültÉ™si ilÉ™ birlikdÉ™ qurulmuÅŸdur. AzÉ™rbaycanda daha É™vvÉ™l hÉ™m özÉ™l, hÉ™m dövlÉ™t ÅŸirkÉ™tlÉ™ri, hÉ™m dÉ™ kiçik sahibkarlar üçün müxtÉ™lif torpaq, su, bitki vÉ™ gübrÉ™ analizlÉ™ri dÉ™ mÉ™hz bu laboratoriyada edilmiÅŸdir.

Optima 7000, Thermo-election Corporation, Shim Lab TEKNIK-DES 1, USF Elga Model Purelab Option S7 vÉ™ baÅŸqa müasir cihazlarla tÉ™chiz olunmuÅŸdur.


"Şəmkir Agropark MMC"nin laboratoriyasında aparılacaq laborator işlərinin siyahısı
- Meyvə və tərəvəzlərdə toksiki elementlərin (Cu, Pb, As, Cd, Hg, Zn) miqdarının təyini
- MeyvÉ™ vÉ™ tÉ™rÉ™vÉ™zlÉ™rin mikrobioloji va bakterioloji göstÉ™ricilÉ™rinin tÉ™yini
- Biokimyəvi analizlər
- Briksin təyini
- Aktiv turşuluğun təyini (ph)
- Ümumi turÅŸulugun tÉ™yini
- Selilozanın təyini
- Nitratların va nitritlərin təyini
- Nəmliliyin təyini
- Nişastanın təyini
- Etil spirtinin təyini
- Pektinin təyini
- Zol maddələrin miqdarının təyini
- Suyun və torpağın analizləri toplusu (etməyi nəzərdə tuturuq)

 

KompleksÉ™ saxlama üçün verilÉ™cÉ™k mÉ™hsulların laborator analizi nÉ™ticÉ™sindÉ™ saxlanılacaq mÉ™hsulların keyfiyyÉ™ti yoxlanılır. Bununla da saxlanılacaq mÉ™hsulların yararlı olub olmadığı öncÉ™dÉ™n müÉ™yyÉ™nləşir. BelÉ™liklÉ™ É™n É™sas risklÉ™rdÉ™n biri, saxlanılacaq mÉ™hsulun xarab olmasının qarşısı alınır. Regionda ilk olaraq aparılacaq laborator analizlÉ™r sayÉ™sindÉ™ region sahibkarları becÉ™rdiklÉ™ri mÉ™hsulların dünya standartlarına uyÄŸun olmasına çalışacaqlar.

Ä°stehlakçılar daha keyfiyyÉ™tli mÉ™hsul É™ldÉ™ edÉ™cÉ™klÉ™r. ÅžirkÉ™t keyfiyyÉ™tli mÉ™hsul istehsalçısı kimi tanınacaq. Xarici bazarlara çıxış daha da asanlaÅŸacaq.