“Şəmkir-Aqropark” MMC “Agro Food Investments” MMC-nin bir hissəsidir.

+ 99422 305 37 37

+ 99412 585 24 05

Biz həftə içi saat 9:00-dan 18:00-a kimi işləyirik.

MƏNŞƏ SERTİFİKATININ ALINMASI PROSEDURU

Malın mÉ™nÅŸÉ™ ölkÉ™si – malın mÉ™nÅŸÉ™ olkÉ™si dedikdÉ™, malın tamamilÉ™ hÉ™min ölkÉ™dÉ™ istehsal olunduÄŸu vÉ™ ya müÉ™yyÉ™n meyarlar É™sasında kifayÉ™t qÉ™dÉ™r emal/ tÉ™krar emala mÉ™ruz qaldığı ölkÉ™ baÅŸa düÅŸülür. Malın mÉ™nÅŸÉ™ sertifikatı AzÉ™rbaycan Respublikasının gömrük É™razisinÉ™ gÉ™tirilÉ™n vÉ™ bu É™razidÉ™n aparılan mallar üzÉ™rindÉ™ tarif vÉ™ qeyri-tarif tÉ™dbirlÉ™rinin, o cümlÉ™dÉ™n qanunvericiliklÉ™ müÉ™yyÉ™n edilmiÅŸ digÉ™r tÉ™dbirlÉ™rin hÉ™yata kecirilmÉ™sini tÉ™min etmÉ™k mÉ™qsÉ™di ilÉ™ müÉ™yyÉ™n olunur. HÉ™mcinin, mÉ™nÅŸÉ™ sertifikatı ölkÉ™dÉ™ istehsal olunan vÉ™ ya kifayÉ™t qÉ™dÉ™r tÉ™krar emala mÉ™ruz qalan mÉ™hsulların AzÉ™rbaycana mÉ™xsus olduÄŸunu, elÉ™cÉ™ dÉ™ mÉ™nÅŸÉ™yi dÉ™yiÅŸmÉ™yÉ™n ölkÉ™yÉ™ gÉ™tirilÉ™n malların ilkin mÉ™nÅŸÉ™ ölkÉ™sinÉ™ mÉ™xsus olduÄŸunu tÉ™sdiq etmÉ™k üçün verilir. MÉ™nÅŸÉ™ sertifikatının alınması malların ixracı zamanı idxalçı ölkÉ™dÉ™ guzəştli ÅŸÉ™rtlÉ™rlÉ™ idxal gömrük rüsumlarını odÉ™mÉ™yÉ™ imkan verir. MustÉ™qil DövlÉ™tlÉ™r BirliyinÉ™ (MDB) üzv dövlÉ™tlÉ™rÉ™ malların ixracı zamanı “CT-1” formalı, ÜmumiləşdirilmiÅŸ Preferensiyalar SisteminÉ™ (GSP+) daxil olan inkiÅŸaf etmiÅŸ olkÉ™lÉ™rÉ™ malların ixracı zamanı “A” formalı, MDB vÉ™ ÜmumiləşdirilmiÅŸ Preferensiyalar SisteminÉ™ (GSP+) daxil olmayan olkÉ™lÉ™rÉ™ malların ixracı zamanı “Ümumi” formalı mÉ™nÅŸÉ™ sertifikatları verilir. “Malın mÉ™nÅŸÉ™ ölkÉ™sinin tÉ™yin edilmÉ™si Qaydaları” Ä°qtisadiyyat Nazirliyinin kollegiyasının müvafiq qÉ™rarı ilÉ™ tÉ™sdiq edilmiÅŸdir. MÉ™nÅŸÉ™ sertifikatı Ä°qtisadiyyat vÉ™ SÉ™naye Nazirliyi yanında Antiinhisar SiyasÉ™ti vÉ™ Ä°stehlakçıların Hüquqlarının MüdafiÉ™si DövlÉ™t XidmÉ™ti tÉ™rÉ™findÉ™n hüquqi vÉ™ fiziki ÅŸÉ™xslÉ™rin müraciÉ™ti É™sasında verilir. SifariÅŸçinin mÉ™nÅŸÉ™ sertifikatının verilmÉ™sinÉ™ dair É™rizÉ™sinÉ™ DövlÉ™t XidmÉ™ti tÉ™rÉ™findÉ™n É™rizÉ™nin tÉ™qdim olunduÄŸu tarixdÉ™n etibarÉ™n 3 (üç) gundÉ™n gec olmayaraq baxılır vÉ™ müvafiq qÉ™rar qÉ™bul olunur. Malın mÉ™nÅŸÉ™ ölkÉ™sinin müÉ™yyÉ™n edilmÉ™si uzrÉ™ ekspertizalar DovlÉ™t XidmÉ™tinin tabeliyindÉ™ki “Ä°stehlak Mallarının Ekspertizası MÉ™rkÉ™zi” MMC tÉ™rÉ™findÉ™n aparılır. ƏrizÉ™yÉ™ baxılıb musbÉ™t cavab verildikdÉ™ XidmÉ™tlÉ™ müqavilÉ™ baÄŸlanılır vÉ™ tÉ™lÉ™b olunan digÉ™r sÉ™nÉ™dlÉ™r tÉ™qdim olunur vÉ™ DövlÉ™t Rüsumu haqqında Qanunda nÉ™zÉ™rdÉ™ tutulan 20 manat odÉ™niÅŸ edilir. Eyni zamanda ixrac mÉ™qsÉ™dli mÉ™hsullar üçün mÉ™nÅŸÉ™ sertifikatı alarkÉ™n onların ekspertizası aparılmalı vÉ™ bunu üçün Tarif Åžurasının 2011-ci il 9 saylı QÉ™rarında müÉ™yyÉ™n edilÉ™n müvafiq xidmÉ™tÉ™ gorÉ™ nÉ™zÉ™rdÉ™ tutulan tarifi odÉ™mÉ™lidir. MÉ™rkÉ™zin eksperti tÉ™rÉ™findÉ™n tÉ™qdim olunmuÅŸ sÉ™nÉ™dlÉ™rin tamlığı vÉ™ düzgünlüyü muÉ™yyÉ™n olunduqdan sonra, malın mÉ™nÅŸÉ™ ölkÉ™sinin tÉ™yin edilmÉ™si qaydasına uyÄŸun olaraq malın mÉ™nÅŸÉ™ ölkÉ™si müÉ™yyÉ™n edilir. Ekspertizanın keçirilmÉ™si zamanı, hÉ™mcinin ixrac edilÉ™n mal partiyasının mövcudluÄŸu, malın texnoloji prosesinin mÉ™rhÉ™lÉ™lÉ™r uzrÉ™ istehsal olunub-olunmadığı, istehsal üçün zÉ™ruri olan avadanlıqların vÉ™ ÅŸÉ™raitin olub-olmadığı araÅŸdırılır, daha sonra ekspertiza aktı tÉ™rtib edilir vÉ™ aktda ekspertizanın nÉ™ticÉ™lÉ™ri göstÉ™rilir. Ekspertizanın nÉ™ticÉ™lÉ™rinÉ™ É™sasÉ™n DövlÉ™t XidmÉ™ti tÉ™rÉ™findÉ™n sifariÅŸçinin É™rizÉ™sinÉ™ dair müvafiq qÉ™rar qÉ™bul edilir.