“Şəmkir-Aqropark” MMC “Agro Food Investments” MMC-nin bir hissəsidir.

+ 99422 305 37 37

+ 99412 585 24 05

Biz həftə içi saat 9:00-dan 18:00-a kimi işləyirik.

FÄ°TOSANÄ°TAR SERTÄ°FÄ°KATIN ALINMASI PROSEDURU

Fitosanitar sertifikat bitki, meyvÉ™, tÉ™rÉ™vÉ™z vÉ™ onlardan hazırlanan mal partiyasına vÉ™ ya yükÉ™ verilir. Ä°xracatçı sertifikat almaq üçün Fitosanitar NÉ™zarÉ™t uzrÉ™ DövlÉ™t XidmÉ™tinÉ™ müraciÉ™t etmÉ™li vÉ™ aÅŸağıdakı tÉ™lÉ™b olunan sÉ™nÉ™dlÉ™ri tÉ™qdim etmÉ™lidir:
✓ dovlət qeydiyyatı haqqında sənəd
✓ DovlÉ™t Rüsumu haqqında AzÉ™rbaycan Respublikasının Qanununa É™sasÉ™n 1 nÉ™qliyyat vasitÉ™sinÉ™ gorÉ™ nÉ™zÉ™rdÉ™ tutulan 1 manat rüsumunun odÉ™nilmÉ™sinÉ™ dair qÉ™bz
✓ bitki vÉ™ bitkiçilik mÉ™hsullarının tÉ™sviri sÉ™nÉ™di
SÉ™nÉ™dlÉ™r tÉ™qdim edildikdÉ™n sonra mÉ™hsula fitosanitar karantin baxışı aparılır. Ä°xrac olunan yüklÉ™rÉ™ É™traflı fitosanitar karantin baxışı ilk yuklÉ™nmÉ™ yerindÉ™, hava, dÉ™niz vÉ™ çay limanlarında, dÉ™miryol stansiyalarında vÉ™ digÉ™r tÉ™krar yüklÉ™nmÉ™ mÉ™ntÉ™qÉ™lÉ™rindÉ™ (ixrac partiyasının formalaÅŸması zamanı) hÉ™yata keçirilir. Mallarda hÉ™r hansı uyÄŸunsuzluq aÅŸkarlanmadıqda daxili karantin sertifikatı verilir. Daxili karantin sertifikatı 2 nüsxÉ™dÉ™ hazırlanır, biri mal sahibinÉ™ verilir, digÉ™ri yerli Karantin XidmÉ™tindÉ™ qalır. Daxili karantin sertifikatının verilmÉ™si barÉ™dÉ™ DövlÉ™t XidmÉ™tinin yerli qurumu tÉ™rÉ™findÉ™n dÉ™rhal mÉ™hsulun respublikadan ixrac olunduÄŸu sÉ™rhÉ™d fitosanitar nÉ™zarÉ™ti mÉ™ntÉ™qÉ™sinÉ™ bildiriÅŸ göndÉ™rilir. Mal sÉ™rhÉ™d karantin xidmÉ™tinÉ™ gÉ™tirilÉ™rkÉ™n xidmÉ™t tÉ™rÉ™findÉ™n mala vizual karantin baxışı keçirilir vÉ™ uyÄŸunsuzluq olmadıqda xidmÉ™t tÉ™rÉ™findÉ™n 2 nusxÉ™dÉ™ hÉ™r nÉ™qliyyat vahidinÉ™ sertifikat (ƏlavÉ™ 1) verilir. Onun bir nüsxÉ™si É™rizÉ™çiyÉ™ (yük sahibinÉ™) verilir, digÉ™r nüsxÉ™si isÉ™ DövlÉ™t XidmÉ™tinin sÉ™rhÉ™d fitosanitar nÉ™zarÉ™ti mÉ™ntÉ™qÉ™sindÉ™ saxlanılır.


Ä°xrac olunan yüklÉ™r sÉ™rhÉ™ddÉ™ fitosanitar nÉ™zarÉ™ti mÉ™ntÉ™qÉ™sindÉ™ boÅŸaldılmadan birbaÅŸa xarici dövlÉ™tlÉ™rÉ™ göndÉ™rilÉ™rkÉ™n, bitki vÉ™ bitkiçilik mÉ™hsulları mal partiyası formalaÅŸdığı vÉ™ göndÉ™rildiyi yerlÉ™rdÉ™ qablaÅŸdırılır, plomblanır vÉ™ nÉ™qliyyat vasitÉ™lÉ™rinÉ™ yuklÉ™nir. HÉ™min yükÉ™ DövlÉ™t XidmÉ™tinin yerli qurumları tÉ™rÉ™findÉ™n 3 nüsxÉ™dÉ™ fitosanitar sertifikatı hazırlanır vÉ™ onun bir nüsxÉ™si hÉ™min qurumda saxlanılır, iki nüsxÉ™si isÉ™ É™rizÉ™ciyÉ™ verilir. ƏrizÉ™çi yükü sÉ™rhÉ™dÉ™ çatdırdıqda, fitosanitar sertifikatının bir nüsxÉ™sini DövlÉ™t XidmÉ™tinin fitosanitar nÉ™zarÉ™ti mÉ™ntÉ™qÉ™sinÉ™ vermÉ™lidir vÉ™ yük açılmadan, bölünmÉ™dÉ™n, digÉ™r yüklÉ™rÉ™ qarışdırılmadan vÉ™ yenidÉ™n qablaÅŸdırılmadan müÉ™yyÉ™n olunmuÅŸ qaydada üzÉ™rindÉ™, gömrük tÉ™lÉ™blÉ™rinÉ™ riayÉ™t etmÉ™klÉ™, vizual fitosanitar karantin baxışı hÉ™yata kecirilÉ™rÉ™k yola salınmalıdır. Tranzit olunan bitki vÉ™ bitkiçilik mÉ™hsulları AzÉ™rbaycan Respublikasının É™razisindÉ™ dövriyyÉ™dÉ™ olduqda, hissÉ™lÉ™rÉ™ bölündukdÉ™, digÉ™r yuklÉ™rÉ™ birləşdirildikdÉ™ vÉ™ ya yenidÉ™n qablaÅŸdırıldıqda DövlÉ™t XidmÉ™ti tÉ™rÉ™findÉ™n gömrük tÉ™lÉ™blÉ™rinÉ™ riayÉ™t edilmÉ™klÉ™ muÉ™yyÉ™n olunmuÅŸ qaydada fitosanitar karantin baxışı aparılır, lazım gÉ™ldikdÉ™ müvafiq fitosanitar tÉ™dbirlÉ™ri hÉ™yata keçirilir vÉ™ tÉ™krar ixracat fitosanitar sertifikatı verilir. TÉ™krar ixracat fitosanitar sertifikatı 2 nüsxÉ™dÉ™n ibarÉ™t hazırlanır, bir nüsxÉ™si yük sahibinÉ™ verilir, digÉ™r nüsxÉ™si isÉ™ DövlÉ™t XidmÉ™tinin müvafiq qurumunda saxlanılır.