• Sarımsaq 3.75 AZN
 • Xiyar sadə 1.5 AZN
 • Kivi 1.50 AZN
 • Mandalin 1.20 AZN
 • Pink pomidor 2 AZN
 • Bella pomidor 2 AZN
 • Xurma 0.50 AZN
 • Kələm 0.65 AZN
 • Boranı 0.35 AZN
 • Tikanlı xiyar 0.75 AZN
 • Badımcan 0.60 AZN
 • Kök 0.70 AZN
 • Qırmızı bibər 0.70 AZN
 • Yaşıl bibər 0.35 AZN
 • Soğan 0.60 AZN

+ 99422 305 37 37

+ 99412 585 24 05

Biz həftə içi saat 9:00-dan 18:00-a kimi işləyirik.

Layihələr

LAYİHƏLƏR

1. Tara İstehsalı Fabriki
2. Müasir İstixana Kompleksi
3. İntensiv meyvə bağları
4. Şitilçilik və tingçilik
5. Meyvə konsentratı və şirələrin hazırlanması
6. Meyvə çipsi və meyvə qurusu fabriki
7. Ketçup və tomat pastası fabriki


1. Tara İstehsalı Fabriki
Plastik tara
Karton qutu
Avropaddon (altlıq)
Məqsəd: - Azərbaycan bazarını keyfiyyətli və sərfəli tara, avropaddon və karton qutularla təmin edilməsi
- Məhsulların daşınma və saxlanma proseslərinin təkmilləşdirilməsi
- İstehsal prosesinin beynəlxalq normalara uyğunlaşdırılması
İllik istehsal gücü - 5.000.000 ədəd tara, 10.000.000 ədəd karton qutu, 100.000 ədəd Avropaddon

2. Müasir İstixana Kompleksi
Ərazi: 200 ha
Səbəb: Yaxın şərq ölkələri, Rusiya və Ukrayna kimi ölkələrin bazarlarında yüksək tələbin olması
Məqsəd: - Ölkədaxili və xarici artan tələbatı ödəmək
- Beynəlxalq standartlara uyğun məhsul istehsalı
- Ölkənin ixrac potensialının artırılması
İllik istehsal gücü: 60.000 ton

3. İntensiv meyvə bağları
Ərazi: 274 ha
Məqsəd: - Ölkədaxili və xarici artan tələbatın ödənilməsi
- Ənənəvi meyvəçilik metodlarından intensiv bağçılığa keçərək yüksək məhsuldarlıq əldə edilməsi
- İstehlakçının keyfiyyətli və sərfəli məhsullar ilə təmin edilməsi
İllik İstehsal gücü: 11.000 ton

4. Şitilçilik və tingçilik
Səbəb: - Ölkədə illik orta hesabla 6000 ha bağ salındığı üçün 3.000.000 ədəd ting və calaqaltı ehtiyacı var.
- Regionda fəaliyyət göstərən 2000 ha istixana təsərrüfatları üçün illik 48.000.000 şitil tələb olunur.
Məqsəd: - Ölkə ərazisində salınan meyvə bağları və istixanaların şitil, ting və calaqaltı tələbatını yerli istehsal hesabına təmin etmək
- İdxaldan asılılığı ləğv etmək
- Ölkədən valyuta axınının qarşısını almaq
- Şitil və Ting xərclərini aşağı salaraq intensiv meyvə bağçılığının inkişafına töhvə vermək
- Maya dəyəri 5-7 € olan idxal edilən tinglərin əvəzinə 0.50 - 1 AZN - ə yerli istehsal

5. Meyvə konsentratı və şirələrin hazırlanması
Səbəb: İstehsal üçün ucuz xammal ehtiyyatının olması
Məqsəd: - Azərbaycan məhsullarının dünya standartlarına uyğun istehsal edilməsi
- Yerli orqanik məhsulların istehsalı və ixracı
İllik istehsal gücü: - 5.000 ton konsentrat - 25.000 ton meyvə şirəsi

6. Meyvə çipsi və meyvə qurusu fabriki
Səbəb: - Məhsulun 85% inin idxal olması
- Daxili və xarici bazarlarda məhsula olan tələbatın artması
Məqsəd: - Daxili tələbatı yerli istehsal hesabına ödənilməsi
- Ekoloji təmiz və keyfiyyətli məhsulların ixrac bazarlarına çıxarılması
İllik istehsal gücü: 2.000 ton

7. Ketçup və tomat pastası fabriki
Səbəb: - Məhsulun 55% inin idxal olması
- Rusiya və Avropada ketçup və tomat pastasına olan tələbatın müntəzəm olaraq artması
- Azərbaycanın ixracında qida məhsulları arasında ikinci yerdə olması
Məqsəd: - Yerli istehlak və ixrac bazarları üçün keyfiyyətli və rəqabətə davamlı məhsul istehsal etmək
- İxrac hesabına ölkəyə valyuta gətirmək
- İstehsal üçün xammalı yerli sahibkarlardan almaqla aqrar sahədə sahibkarlığın stimullaşdırılması
İllik istehsal gücü: 5000 ton tomat pastası, 5000 ton ketçup